AÖF ADALET ÖNLİSANS BÖLÜMÜ
AOF ADALET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BULUŞMA NOKTASI OLAN FORUMUZA HOSGELDİNİZ...FORUMUZDA NEDEN ADALET OKUMALIYIM,MEZUNİYETİMDEN SONRA NERELERDE ÇALIŞABİLİRİM,ADALET ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERİ İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE DAHA BİRCOK SEYİ BULABİLİRSİNİZ...UMARIM İŞİNİZE YARAYACAK BİLGİLERİ BULABİLİRSİNİZ...

UNUTMAYINIZ Kİ FORUMUMUZDAN DAHA AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YARARLARNMAK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR!...
AÖF ADALET ÖNLİSANS BÖLÜMÜ
AOF ADALET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BULUŞMA NOKTASI OLAN FORUMUZA HOSGELDİNİZ...FORUMUZDA NEDEN ADALET OKUMALIYIM,MEZUNİYETİMDEN SONRA NERELERDE ÇALIŞABİLİRİM,ADALET ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERİ İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE DAHA BİRCOK SEYİ BULABİLİRSİNİZ...UMARIM İŞİNİZE YARAYACAK BİLGİLERİ BULABİLİRSİNİZ...

UNUTMAYINIZ Kİ FORUMUMUZDAN DAHA AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YARARLARNMAK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR!...
AÖF ADALET ÖNLİSANS BÖLÜMÜ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


Anadolu Üniversitesi, Adalet Önlisans Bölümü Öğrencilerinin Toplanma Noktası...
 
AnasayfaGaleriLatest imagesAramaKayıt OlGiriş yap
Arkadaslar forumumuzda yer almasını istediğiniz bölümler ve size göre eksiklikler yanlıslıklar v.b. varsa bana " murat09 " özel mesaj atarasnız isteklerinizi yerine getirmeye calısacağım...
Arkadaslar www.aofadalet.tr.gg adında bir sitemizi daha açtık.Benim ve arkadaşlarımızın internet üzerinden yaptıkları radyo yayınını dinleyebilir,o anda online olan arkadaslarımızla sohbet ederek eğlenceli vakitler gecebilirsiniz.

 

 Hukuka giriş soruları..

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
murat_admin@
Mesaj Sayısı : 46
Puan : 134
Tesekkür Puanı : 3
Kayıt tarihi : 16/09/10

Hukuka giriş soruları.. Empty
MesajKonu: Hukuka giriş soruları..   Hukuka giriş soruları.. OfflinePerş. Eyl. 16, 2010 9:45 pm

HUKAKA GİRİŞ SORU
1. Din, görgü ve ahlak kurallarının toplumsal yaşamı düzenlemede yetersiz kalmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaptırımlarının bulunmaması
B) Yaptırımlarının yetersiz olması
C) Yaptırımlarının kişi üzerinde etkili olmaması
D) Yaptırımları uygulayacak kişilerin bulunmaması
E) Yaptırımlarının manevi olması

2. Aşağıdakilerden hangisi ceza şeklindeki müeyyide türlerinden biri değildir?
A) Disiplin cezası
B) Adli para cezası
C) Müebbet hapis cezası
D) Hafif hapis cezası
E) Tek taraflı bağlamazlık

3. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezasının türlerinden biri değildir?
A) Uyarma
B) Kusur bildirme
C) Kınama
D) Para cezası
E) Geçici olarak çıkarma

4. İptal müeyyidesi ne demektir?
A) Borcunu yerine getirmeye zorlama
B) Kanuna aykırı idari işlem sonucu kişilere verilen zararın idarece ödenmesi
C) Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması
D) Kanuna aykırı hukuki işlemin sonuç doğurmaması
E) Hukuk kurallarına aykırı yapılmış idari işlemin yargı organı kararı ile ortadan kaldırılması

5. Aşağıdakilerden hangisi hukukun müeyyidelerinden biri değildir?
A) Ayıplama
B) Hükümsüzlük
C) Ceza
D) Cebri icra
E) İptal

6. Sözleşme taraflarından birinin, sözleşme hükümlerine uymayarak diğer tarafı zarara uğrat-ması halinde, zarar aşağıdaki yaptırım türle-rinden hangisi uygulanarak karşılanır?
A) Tazminat
B) Ceza
C) İptal
D) Butlan
E) Hapis

7. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yokluk yaptırımına tabidir?
A) Akıl hastası kişi tarafından yapılan satım söz-leşmesi
B) Ayırt etme gücüne sahip küçük tarafından velisinin izni olmaksızın yapılan kira sözleş-mesi
C) Kamu kurum yetkilisi tarafından bir memurun haksız olarak işten çıkarılması
D) Bir kimseye belediye tarafından haksız olarak inşaat izni verilmemesi
E) Evlenme akdinin resmi evlendirme memuru önünde yapılmaması

8. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenemez?
A) Devletin şekli
B) Hangi fiillerin suç teşkil ettiği
C) Devlet organlarının görev ve yetkileri
D) Şahısların temel hak ve özgürlükleri
E) Devletin nitelikleri

9. Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın temel niteliklerinden biri değildir?
A) İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi
B) Demokratik devlet ilkesi
C) Milli irade ilkesi
D) Sosyal devlet ilkesi
E) Hukuk devleti ilkesi

10. Aşağıdaki gruplardan hangisi tam ehliyetsiz kabul edilir?
A) 12 yaşını doldurmayanlar
B) 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldur-mamış olanlar
C) 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldur-mamış olanlar
D) 18 yaşını doldurmuş olanlar
E) 21 yaşını doldurmuş olan sağır ve dilsizler

11. Şahıslar arasında özel hukuktan doğan uyuşmazlıklar hangi yargı türü tarafından çözülür?
A) Anayasa yargısı
B) İdari yargı
C) Ceza yargısı
D) Medeni yargı
E) Askeri yargı


12. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
A) Emlak vergisi
B) Taşıt alım vergisi
C) Veraset ve intikal vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Katma değer vergisi

13. Aşağıdaki işlerin hangisinde grev ve lokavt yasağı bulunmaz?
A) Can ve mal kurtarma işlerinde
B) Özel şahıslarca yürütülen toplu yolcu ulaştırma hizmetlerinde
C) Banka ve noterlik hizmetlerinde
D) Su, elektrik, hava gazı, doğal gaz vs. petro kimya işlerinde
E) Cenaze ve gömme işlerinde

14. Aşağıdakilerden hangisi İdare hukuku kurallarının düzenlenme alanına girmez?
A) Devlet idaresinin teşkilatı
B) Devlet idaresinin işleyişi
C) Kamu hizmetleri
D) Suç teşkil eden eylem ve davranışlar
E) Şahısların idare ile olan ilişkileri

15. Medeni hukukun hak sahibi olan varlıkların türlerini, hallerini, yakınları ile olan ilişkilerini düzenleyen kolu hangisidir?
A) Eşya hukuku
B) Aile hukuku
C) Miras hukuku
D) Şahsın hukuku
E) Borçlar hukuku

16. Alacaklının borçludan talep edeceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu dav-ranış biçimine ne denir?
A) İfa
B) Edim
C) Fiil
D) Muvazaa
E) İkrah

17. Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?
A) Kara sigortası
B) Deniz sigortası
C) Can sigortası
D) İşsizlik sigortası
E) Mal sigortası18. Metninde yürürlülük tarihi gösterilmeyen bir kanun Resmi Gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?
A) 45
B) 30
C) 15
D) 7
E) Ertesi gün

19. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının hangi kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderme yetkisi yoktur?
A) Ceza kanunlarını
B) İş kanunlarını
C) Ticaret kanunlarını
D) Askeri kanunları
E) Bütçe kanunlarını

20. Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının kişisel haklar kısmına girmez?
A) Kişi özgürlüğü ve güvenliği
B) Düşünce ve kanaat özgürlüğü
C) Bilim ve sanat özgürlüğü
D) Sağlık hakkı
E) Dernek kurma özgürlüğü

21. Aşağıdakilerden hangisi özel hakların konularına göre yapılan tasnifidir?
A) Yenilik doğuran Alelade
B) Mal varlığı Kişilik
C) Devredilebilen Devredilemeyen
D) Mutlak Nispi
E) Mallar üzerindeki Şahıslar üzerindeki

22. Velayet ve vesayet hakkı ne tür haklardandır?
A) Kişilik hakları
B) Devredilebilen haklar
C) Mallar üzerindeki haklar
D) Kişinin kendi şahsı üzerindeki haklar
E) Kişinin başkasının şahsı üzerindeki hakları

23. Davalının, davacının bir hakkının doğmadığını veya doğmuş olan hakkın ortadan kalktığını ileri sürmesine ne denir?
A) Defi
B) İnkar
C) Kabul
D) İtiraz
E) İkrar

24. Aşağıdakilerden hangisi hakkın sahibi eli ile korunması hallerinden biri değildir?
A) Meşru müdafaa
B) Savunma hakkı
C) Zaruret hali
D) Kuvvet kullanma
E) Dava açma

25. Sahipsiz menkul malların aslen kazanılmasına ne ad verilir?
A) Ariyet
B) İşgal
C) İktisap
D) Hukuki tağyir
E) Sahiplenme (ihraz)

26. Bir sözleşme yapıldıktan sonra hal ve şartlarda değişiklikler meydana gelse dahi kural olarak, sözleşmenin aynen yerine getirilmesi gerekir. Bunu sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emprevizyon nazariyesi
B) Öngörmezlik teorisi
C) Ahde vefa ilkesi
D) Subjektif iyiniyet teorisi
E) İhkak-hak ilkesi

27. Hangisinin evvel veya sonra öldüğünü tayin mümkün olmaksızın ölenler aynı anda ölmüş sayılırlar. Buna ne ad verilir?
A) Bilinmezlik karinesi
B) Belirsizlik karinesi
C) Ölüm karinesi
D) Gaiplik
E) Birlikte ölüm karinesi

28. Aşağıdakilerden hangisi kişisel durumlardan biri değildir?
A) Kişinin inançları
B) Kişinin bekâr veya evli olması
C) Kişinin boşanmış veya dul olması
D) Kişinin ergin, küçük veya kısıtlı olması
E) Kişinin cinsiyeti

29. Hiçbir neden yok iken kendisinden haber alınamayan bir kimse hakkında gaiplik kararının alınabilmesi için kaç yıl sürenin geçmesi gerekir?
A) 1 yıl
B) 5 yıl
C) 10 yıl
D) 15 yıl
E) 20 yıl

30. Aşağıdakilerden hangisi bir küçüğün ergin kılınmasına mahkeme tarafından karar verilebilmesi için aranan şartlardan biri değildir?
A) Küçüğün 15 yaşını bitirmiş olması
B) Küçüğün bu konuda talebinin olması
C) Küçüğün ana ve babasının ergin kılınmaya muvafakat etmesi
D) Küçüğün vasisinin ergin kılınmaya muvafakat etmesi
E) Küçüğün korunmaya değer bir menfaatinin bulunması


Soru Cevapları
1. E - 2. E - 3. D - 4. E - 5. A - 6. A - 7. E - 8. B - 9. C - 10. A - 11. D - 12. E - 13. B - 14. D - 15. D - 16. B - 17. D - 18. A - 19. E - 20. D - 21. B - 22. E - 23. D - 24. E - 25. E - 26. C - 27. E - 28. A - 29. B - 30. D

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Hukuka giriş soruları..
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Hukuka giriş notları 1. kısım
» Hukuka Giriş Maddeler Halinde Özeti
» Hukuka Giriş Madeler Halinde Özet2
» Hukuka Giriş-Murat Yayınları-Soru Bankası-Ünite1(HUKUK KAVRAMI)
» Hukuka Giriş-Murat Yayınları-Soru Bankası-Ünite2-HUKUK KURALLARININ ÖZELLİĞİ ve HUKUK SİSTEMİ

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
AÖF ADALET ÖNLİSANS BÖLÜMÜ :: DERSLERİMİZ VE DÖKÜMANLARI :: Hukuka Giriş-
Buraya geçin: